• certyfikat rozminowanie
  • certyfikat rozminowanie
  • certyfikat rozminowanie
Tel.: 0602 123 337
071 345 3040
Fax: 071 345 2400

 
rozminowanie spec-maj
SPEC-MAJ Lesław MAJEWSKI
55-200 Oława
Pl. Piłsudskiego 3/6


 

 


Firma "SPEC-MAJ" jest firmą prywatną powstałą w marcu 1999 r. (wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 5553/99 z dnia 02.03.1999 r.). Wiodącą działalnością firmy są:
  • rozminowanie, sprawdzanie i oczyszczanie terenów z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego,
  • prace podwodne,
  • nadzory saperskie oraz
  • prace z użyciem materiałów wybuchowych.

Od momentu powstania nie tylko dbamy o Państwa bezpieczeństwo, ale również doskonalimy się stosując w praktyce wymogi międzynarodowych standardów rozminowania IMAS (International Mine Action Standards).

Posiadając Zintegrowany System Zarządzania (Jakością, BHP i środowiskiem), wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz nowoczesny, specjalistyczny sprzęt możemy z pełną odpowiedzialnością podjąć się realizacji nawet najbardziej skomplikowanych zadań.

Firma jest ubezpieczona w zakresie prowadzonej działalności i posiada wszystkie wymagane prawem uprawnienia.

Zapraszamy Państwa do współpracy i skorzystania z wiedzy i doświadczeń, jakie nabyliśmy będąc pierwszą w Polsce firmą specjalistyczną w branży usuwania niewypałów i niewybuchów.