• certyfikat rozminowanie
  • certyfikat rozminowanie
  • certyfikat rozminowanie
Tel.: 0602 123 337
071 345 3040
Fax: 071 345 2400

 


Firma SPEC-MAJ prowadzi działalność szkoleniową na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U.2005.135.1140, Dz.U.2009.26.160, Dz.U.2009.72.623) oraz wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych nr ewidencyjny 2.02/00023/2010 z dnia 10.03.2010r.

Szkolenia w zakresie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego prowadzone są zgodnie z programem określonym w załączniku nr 3a do Rozporządzenia. Zakończone są egzaminem państwowym przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Ministra Gospodarki. Uzyskane, po pozytywnym wyniku egzaminu, zaświadczenie uprawnia do prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych w tym ich niszczenia:

  • jako pracownik fizyczny
  • samodzielnie i na stanowisku nadzoru.

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców w nowocześnie wyposażonym ośrodku.

Oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej zapewniamy możliwość nabywania umiejętności praktycznych poprzez uczestnictwo zarówno w pracach oczyszczania terenów jak i niszczenia wykrytych przedmiotów wybuchowych.

Firma SPEC-MAJ posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie usług szkoleniowych.